Knižné novinky 2016

Marcel Šefčík: Vatikán mojimi očami

Bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici v súčasnosti pôsobí na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Autor mal možnosť vidieť Vatikán toto celosvetové centrum Katolíckej cirkvi, oplývajúce architektonickými a umeleckými pamiatkami jej...

Knižné vydania divadelných hier Vlada Bálinta Polnočné tango a iné hry a 2 hry

Vo vydavateľstve BioBa v týchto dňoch vyšlo pre divadelníkov a milovníkov umenia exkluzívne vydanie zbierky troch divadelných hier Vlada Bálinta Polnočné tango a iné hry a v minulom roku jeho 2 hry. Hry vzbudili záujem aj v zahraničí a slovenská a česká profesionálna divadelná scéna...

Štefan Nižňanský: Dobrodruh Saša + DVD film Oblaky v dlani

Bratislava:Vydavateľstvo STEFANY Film, 2016, 1. vyd., 224 s., ISBN 978-80-972062-1-5 (brož.).   K prvým tohtoročným knižným novinkám, ktoré sa objavili na pultoch kníhkupectiev patrí titul Dobrodruh Saša z pera Štefana Nižňanského. Úspešný autor, ocenený vlani prestížnou...

Roman Michelko: Eseje o kríze

Najnovšia kniha filozofa, politológa a publicistu Romana Michelka Eseje o kríze (vydal Politologický odbor Matice slovenskej, 2016) ) priamo nadväzuje na jeho predchádzajúcu, veľmi úspešnú knihu Eseje o globalizácii. Vo svojej analýze sa autor venuje celému komplexu príčin, ktoré...

Portrety z bliska: Antologia współczesnej słowackiej prozy (výber súčasných slovenských poviedok)

Portrety z bliska: Antologia współczesnej słowackiej prozy. [Preložila Marta Pelinková; výber súčasných slovenských poviedok autoriek a autorov: Mária Bátorová, Jana Bodnárová, Radovan Brenkus, Helena Dvořáková, Etela Farkašová, Eva Maliti-Fraňová, Jana Juráňová, Peter Karpinský, Rút Lichnerová,...

Viktor Timura: Dávnoveká Európa

Viktor Timura: Dávnoveká Európa. 1. vyd. Bratislava: Eko-konzult, 2016. 576 s. ISBN: 978-80-8079-226-8 (viaz.). Na základe svojho mnohoročného bádania známy slovenský autor rozkrýva zákulisie zmanipulovaných dejín Európy, ktoré vyplývalo z protislovanského zamerania západnej Európy po viac ako dve...

Peter Štrelinger: Zlatá voda

Peter Štrelinger: Zlatá voda. 1. vyd. Banská Bystrica: Forza music, 2016. 292 s. ISBN: 978-80-89359-80-6 (viaz.) Najnovšie literárne dielo známeho spisovateľa Petra Štrelingera možno považovať za vzrušujúci politický a žurnalistický triler, ktorý ponúka intímny, no na udalosti bohatý príbeh...

Jozef Čertík: Myšlienky s kopýtkom

Jozef Čertík: Myšlienky s kopýtkom. [Ilustroval Martin Kellenberger]. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2015. 56 s. ISBN: 978-80-8115-209-2 (viaz). Súbor krátkych satirických próz a básní, fejtónov, aforizmov vtipne glosuje spoločenské pomery, nastavuje zrkadlo deformáciám, nebojácne...

Fedor Matejov: Meandre. Poézia/Próza/Kritika

MATEJOV, Fedor: Meandre. Poézia/Próza/Kritika. Recenzenti: Tomáš Horváth, Zoltán Rédey. Bratislava: Veda – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2015. 264 s. ISBN 978-80-88746-31-7.   Súbor textov venovaný synekdochicky slovenskej literatúre od prelomu 40. a 50. rokov po prelom 80. a 90. rokov 20....

Emil Babín: Pil na sekeru

Napísali o knižke Emila Babína Pil na sekeru (zadná strana obálky):   Pri čítaní nielen tejto autorovej knižky Emil Babín nemá slabín! Tomáš Janovic   Útla knižočka, také malé nič. Fórik sem, Afórik tam. A človek zistí, že sa celý čas smeje... :) Petra Polnišová   Myslenie je často...

1 | 2 >>

Knižné novinky – Rok Ľudovíta Štúra 2015/2016

Jozef Čertík, Katarína Vavrová: ŠTÚROVCI: NAJKRAJŠIE BÁSNE, PRÓZY A ČLÁNKY

ČERTÍK, Jozef – VAVROVÁ, Katarína: Štúrovci:  Najkrajšie básne, prózy a články. 1. vyd., 200 s., Bratislava: Perfekt, 2015, ISBN: 978-80-8046-722-7 (viaz.). * Ľudovít Štúr dal meno jednej generácii bojovníkov za práva Slovákov. Publikácia Štúrovci: Najkrajšie básne, prózy a články zavedie...

Daniel Hevier: ŠTÚR BEDEKER

HEVIER, Daniel: Štúr bedeker. 1. vyd., 140 s., Bratislava: Literárne informačné centrum, 2015, ISBN: 978-80-8119-090-9 (viaz.). * Toto je „hipštúrska“ kniha do ruksaku. Bedeker o Ľudovítovi Štúrovi, ktorý je zobrazený ako krajina, masív s mnohými vrstvami, končiarmi aj priepasťami. Inšpiratívny...

Janko Kráľ: BÁSNE

KRÁĽ, Janko: Básne. 1. vyd., 605 s., Bratislava: Kalligram, 2015, ISBN: 9788081017643 (viaz.), Edícia: Knižnica slovenskej literatúry. * Antológia Básne Janka Kráľa prináša čitateľský výber z tvorby jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu. Cieľom je priblížiť čitateľom...

Jozef Markuš: ĽUDOVÍT ŠTÚR, ŠTÚROVCI A SLOVENSKÝ OSUD (1815 – 2015)

MARKUŠ, Jozef: Ľudovít Štúr, štúrovci a slovenský osud (1815 – 2015). 1. vyd., 188 s., Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, ISBN: 978-80-8061-876-6 (viaz.). * Dvesto rokov od narodenia Ľudovíta Štúra, to je aj dvesto rokov našej novej doby, dvesto rokov slovenských dejín,...

Dana Podracká: ZATYKAČ NA ŠTÚRA

PODRACKÁ, Dana: Zatykač na Štúra. 1. vyd., 150 s., Bratislava: Literárne informačné centrum, 2015, ISBN: 978-80-8119-087-2 (viaz.). * K roku 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vydalo LIC triptych kníh. Esejistická kniha Dany Podrackej je pokusom nájsť v Štúrovom diele duchovnú zem a...

Fraňo Ruttkay: ĽUDOVÍT ŠTÚR AKO NOVINÁR

RUTTKAY, Fraňo: Ľudovít Štúr ako novinár. 2. vyd., 288 s., Bratislava: Slovart, 2015, ISBN: 9788055614243 (viaz.). * Hoci začiatkom štyridsiatych rokov 19. storočia tvorili Slováci 14,5 % z celkového počtu obyvateľov Uhorska, vlastné politické periodikum nemali. Prvé Slovenskje národňje novini...

Andrej Sládkovič, Katarína Vavrová: MARÍNA

SLÁDKOVIČ, Andrej – VAVROVÁ, Katarína: Marína. 1. vyd., 116 s., Bratislava: Perfekt, 2015, ISBN: 9788080467180 (viaz.). * Ľúbostné spevy Andreja Sládkoviča Marína vychádzajú v exkluzívnom výtvarnom sprievode Kataríny Vavrovej. Nevšedná plnofarebná publikácia je plná lásky k žene a k vlasti. Je...

Ľudovít Štúr: O NÁRODNÝCH POVESTIACH A PIESŇACH

ŠTÚR, Ľudovít: O národných povestiach a piesňach. 1. vyd., 362 s. Bratislava: Petit Press, 2015. E-kniha. Edícia Zlatý fond SME. * „Nieto spevnejšieho národa na svete od Slovanov. Nachádzajú sa i u druhých národov piesne, očuť i tam spevy, ale ich nikde nie ani toľké množstvo, ani sú nie...

Knižné novinky 2015

V Moskve vydali knihu poviedok slovenských autoriek (28. 9. 2015)

V moskovskom vydavateľstve Forum vyšla zbierka poviedok slovenských prozaičiek, ktorú zostavila literárna historička a spisovateľka Eva Maliti Fraňová. Poviedky do ruského jazyka pretlmočila skúsená prekladateľka Nina Šuľginová, texty sprevádzajú ilustrácie našej významnej...

Umberto Eco: Nulté číslo – nový román (9. 9. 2015)

Nový román autora Umberta Eca (Foucaultovo kyvadlo, Meno ruže) – príbeh o temnom svete médií, politiky, konšpirácií a vrážd. Ironické, provokatívne dielo aj o 21. storočí, v ktorom novinár Collonna zostavuje nulté číslo novín, čo majú namiesto serióznych článkov publikovať fámy...

Združenie miest a obcí Slovenska rozširuje univerzitný knižný fond (10. 9. 2015)

Združenie miest a obcí Slovenska poskytlo univerzitným knižniciam svoju publikáciu venovanú legislatívnym oblastiam miestnej územnej samosprávy. Publikácia s názvom Dobrý deň, samospráva! sa tak dostáva medzi študentov a na akademickú pôdu. „Táto publikácia má svoje miesto v...